Protocol Verantwoord Zwemmen

Protocol Verantwoord Zwemmen

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad 

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM): 

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling); 
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes1
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet; 
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding; 
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen. 

Voor beheerders: 

 1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.); 
 2. Regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd; 
 3. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar door dosering en routering. Er zijn 1-richting looproutes en het aantal aanwezige personen is voor het gehele complex beperkt tot 500 personen; 
 4. Niet noodzakelijke ruimten zijn afgesloten. 
 5. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen maken, etc., worden vanuit huis gedaan; 
 6. Er is een strikte naleving van de vigerende schoonmaakprotocollen. 
 7. Als hoofd coronaverantwoordelijke is Stefan van der Pluijm aangesteld. Daarnaast worden er minimaal twee toezichthouders aangesteld. Zij zijn op de hoogte van de geldende regels/kaders en zien toe op de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld; 

1 Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.

 1. De hoofd coronaverantwoordelijke kan bepalen om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie. Ook adviseert hij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (corona-proof) sport- en lesaanbod.  
 2. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van badinrichting moet worden uitgevoerd; 
 3. Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels; 
 4. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren; 
 5. Breng de huisregels in lijn met dit protocol; 
 6. Toiletten blijven open en worden na elk bezoek schoongemaakt. Tussen de zwemlessen door worden de handenwasgelegenheden schoon gemaakt. De beschikbaarheid van kleedkamers is beperkt. Er zijn twee toezichthouders aanwezig om de groepen naar en van het zwembad te begeleiden en om de ruimtes schoon te maken. EHBO-middelen, AED, etc. zijn te allen tijde gemakkelijk toegankelijk. 

Voor zwemmers

De ouder/verzorger van kinderen en kinderen ouder dan 12 jaar die zwemlessen komen volgen ontvangen deze instructies van de coronaverantwoordelijke:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar; 
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden; 
 3. Kom alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. 
 5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie; 
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; 
 8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes; Spullen worden meegenomen naar het zwembad of in bewaring gegeven bij de begeleidende ouder/verzorger. 
 9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 
 11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel); 
 12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie; 
 13. Douche thuis voor en na het zwemmen; 
 14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang. 
 15. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
 17. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 
 18. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 
 19. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
 20. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Voor medewerkers

Medewerkers ontvangen de volgende instructies van de hoofd coronaverantwoordelijke:

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan; 
 2. Houd 1,5 meter afstand; 
 3. Schud geen handen; 
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat; 
 6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen; 
 7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact; 
 8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
 10. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 
 11. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 
 12. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
 13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 14. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. 

Voor huurders: 

Er zijn diverse huurders voor zwembad Aquadintel. De volgende regels worden aan hen gecommuniceerd:

 1. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting vastgesteld en dat deze nageleefd worden; 
 2. Een medewerker van het zwembad is aangesteld als coronaverantwoordelijke. Deze persoon zal aan de huurder bekend gemaakt worden. Deze coronaverantwoordelijke is op de hoogte is van de geldende regels/kaders. 
 3. Geef trainers/instructeurs instructie over de uitvoering van dit protocol; 
 4. Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders/verzorgers via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie; 
 5. Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels; 
 6. Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor je medewerkers en vrijwilligers; 
 7. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij zwemmers moeten helpen bij het naleven van de regels. 

Bij leveranciers:

 1. Houd 1,5 meter afstand; 
 2. Laat leverancier van tevoren bellen over tijdstip van aankomst; 
 3. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden; 
 4. Overweeg levering tot aan de deur; 
 5. Maak hierover per leverancier specifieke afspraken. 

Richtlijnen tijdens gebruik 

Routing/aanmelden: 

 1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar; 
 2. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten; 
 3. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen; 
 4. Inchecken gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. 

Omkleden: 

 1. Bij aankomst bij de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al aan onder de gewone kleding; 
 2. De deelnemers kunnen gebruik maken van de opengestelde wisselcabines.
 3. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. 
 4. De kleding en schoenen worden na het omkleden meegenomen naar het zwembad of in bewaring gegeven bij de begeleidende ouder/verzorger. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter. 

Douche en toiletgebruik: 

 1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar het toilet te gaan; 
 2. Toiletbezoek in de badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden na elk bezoek schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden; 
 3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek; 

Gebruik materialen en hygiëne: 

 1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden; 
 2. Maak zo min mogelijk gebruik van (speel- en drijf-) materialen; 
 3. Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon; 
 4. Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen. 

Activiteiten in de badinrichting

Zwemlessen/schoolzwemmen t/m 12 jaar: 

 1. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant; 
 2. De ouder/verzorger heeft toegang tot de omkleedlocatie en kan vanaf de daarvoor aangewezen locatie de zwemlessen volgen (voor de voetenbak).
 3. Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere ouders/begeleiders. 
 4. Als ondersteuning noodzakelijk is bij de lesactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger aanwezig te laten zijn; 
 5. Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de badinrichting/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 
 6. Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide locatie en gaan vervolgens onder begeleiding van de toezichthouders naar het bad waar ze zwemles krijgen;
 7. Inchecken gebeurt bij de receptie doordat het kind zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact tussen het kind en degene die incheckt; 

Zwemlessen ouder dan 13 jaar:

 1. De zweminstructeur geeft les op een afstand van minimaal 1,5 meter tot de deelnemers, bij voorkeur vanaf de kant; 
 2. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben deelnemers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze onder begeleiding van de toezichthouders naar de plek waar ze zwemles krijgen; 
 3. Inchecken gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact tussen het kind en degene die incheckt; 
 4. Deelnemers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en elkaar. 

Banenzwemmen: 

 1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant; 
 2. Er is 1-richtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere baan terug); 
 3. Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan
 4. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis naar het toilet te gaan. Toiletten worden na elk bezoek schoongemaakt.
 5. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben deelnemers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze van de toezichthouders naar het bad; 
 6. Vooraf dient er gereserveerd te worden middels het reserveringssysteem;
 7. Inchecken gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. 
 8. Er is een tijdsblok van 1 uur om te zwemmen;
 9. Per tijdsblok zijn er maximaal 20 deelnemers; 

Recreatief zwemmen5

 1. In het pierenbad/waterspeelplaats mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water. Zij houden toezicht vanaf de rand van het bad met hierbij de 1,5 meterregel ten opzichte van andere aanwezigen; 
 2. In de overige baden moet er vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden worden. Hier wordt door de toezichthouder op gecontroleerd.
 3. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis naar het toilet te gaan. Toiletten worden na elk bezoek schoongemaakt.
 4. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders; 
 5. Bij de attracties zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te geven. Hierop wordt toezicht uitgevoerd door het personeel.
 6. Vooraf dient er gereserveerd te worden voor een tijdblok middels het reserveringssysteem;
 7. Inchecken gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. 
 8. Tussen de tijdsblokken door is er een half uur wisseltijd. Het bad is dan helemaal leeg. 
 9. Per tijdsblok zijn er maximaal 500 deelnemers; 
 10. Tien minuten van tevoren van het tijdsblok gaat de kassa open.
 11. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben deelnemers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. Het advies is dan om gelijk naar het middenterrein door te lopen. Niet iedereen hoeft dan gebruik te maken van een omkleedhokje. 
 12. Vijf minuten voor einde tijdsblok wordt omgeroepen dat tijd er bijna op zit en wordt iedereen vriendelijk verzocht om het bad te gaan verlaten.
 13. Kinderen die niet zindelijk zijn, zijn verplicht om een zwemluier te dragen.
 14. De ouders van kinderen zonder zwemluier worden aangesproken dat het verplicht is om een zwemluier te dragen. 
 15. Ouders zijn verplicht om te melden bij de toezichthouder als er een ongelukje is geweest. 

In de noodverordening is een uitzondering gemaakt om eet-en drinkgelegenheden gesloten te houden voor de zwemgelegenheden. Dit wil zeggen dat deze dus open mogen.