Huisregels

Huisregels

Protocol Vrolijk & Veilig

Onze huisregels:

Het protocol Vrolijk & Veilig is een landelijk initiatief om overlast en agressie in zwembaden tegen te gaan. Wij willen dat onze gasten op optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij huisregels opgesteld die u hieronder kunt nalezen. Met het betreden van gemeentelijk zwembad Aquadintel in Dinteloord, geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

 1. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw en kan als zodanig niet aansprakelijk gesteld worden. Wij adviseren u om uw waardevolle spullen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen.
 2. Iedere bezoeker is verplicht aanwijzingen van het personeel altijd op te volgen.
 3. Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere gasten of het personeel, waaronder seksueel getint gedrag, verbaal en/of fysiek geweld dient achterwege te blijven.
 4. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen  toegang tot  het peuterbad en het ondiepe bassin, indien zij onder begeleiding staan van een volwassene. (18 jaar)
 5. In het peuterbad is geen permanent toezicht aanwezig, ouders dienen hier dus zelf op hun kinderen te letten!
 6. Kinderen met drijf- of hulpmiddelen worden niet toegestaan in de diepe bassins.
 7. Zwemmen is uitsluitend toegestaan in gepaste zwemkleding, ondergoed onder de zwemkleding is i.v.m. hygiëne niet toegestaan. In verband met het familiaire karakter van de zwembaden is topless zonnen en zwemmen niet toegestaan.
 8. Geen stoelen en parasols van de terrassen gebruiken op de zonneweide.
 9. Balspelen zijn slechts toegestaan bij geringe drukte en mogen de andere bezoekers geen overlast bezorgen. Het gooien met harde ballen is verboden.
 10. Het gebruik van meegebrachte audioapparatuur is slechts   toegestaan indien andere bezoekers hiervan geen hinder ondervinden.
 11. Het is niet toegestaan om te roken binnen de gebouwen van het zwembad.
 12. Gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan.
 13. Het is niet toegestaan om met schoenen de perrons te betreden.
 14. Glas is in geen enkele vorm toegestaan in het zwembad of op de terrassen en/of zonneweide.
 15. Op de perrons is het niet toegestaan om hard te lopen.
 16. Er mogen geen drink- of etenswaren in het water worden genuttigd.
 17. Gevonden voorwerpen dienen bij de kassa te worden afgegeven.
 18. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 19. Meeveren op- en zijwaarts duiken of springen van de springplank is niet toegestaan.
 20. Bij gebruik van de waterglijbaan is het niet toegestaan om af te wijken van de voorschriften zoals deze zijn aangegeven op het bord bij de trap van de glijbaan.

 

Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Met het kopen van een toegangsbewijs gaat u akkoord met de geldende huisregels.
De huisregels zijn te verkrijgen bij de kassa.

 

Volgens het protocol Vrolijk & Veilig is er een beleid opgesteld dat een beschrijving geeft van overtredingen op de toegangsregels en de daaraan verbonden consequenties. Wij zullen bij overtreding van onze toegangsregels altijd handelen volgens dit beleid.

 

Tot slot willen wij u vooral een plezierig verblijf toewensen!