Goed om te weten

Goed om te weten

AAN DE OUDERS/BEGELEIDERS VAN DE LEERLINGEN VAN ALLE OPLEIDINGEN

 

Toegang tot het zwembad:

Zowel het kind, dat op zwemles komt, als de begeleider(s) dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Dit kan een dagkaartje of een 10-badenkaart zijn, maar ook is het mogelijk een abonnement te kopen.

 

Voor de zwemles:

Zorgt u ervoor, dat uw kind gebruik maakt van het toilet en 5 minuten vóór de aanvang van de zwemles aan de achterzijde van het terras gereed staat. Laat uw kind voor de zwemles niet in het water gaan. Bent u al op het bad? Laat uw kind dan  minstens een half uur rusten voor aanvang van de zwemles.

 

Tijdens de zwemles:

Ouders/begeleider(s) van de leerlingen dienen zich tijdens de zwemles niet op de perrons te bevinden, vanaf het grote of kleine terras heeft u een prima uitzicht. Dit is om een zo goed mogelijk verloop van de zwemlessen te bevorderen en tevens wordt hiermee bereikt, dat uw kind zich zoveel mogelijk op het zwemmen en op de zweminstructeur(trice) kan concentreren. Het is uiteraard toegestaan, dat u tijdens de zwemles van uw kind zelf zwemt, maar ook dan verzoeken wij u dringend geen contact met uw kind te zoeken.

 

Na de zwemles:

Voor vragen over de vorderingen van uw kind kunt u terecht bij de zweminstructeur/-trice van uw kind, doet u dit vooral niet tijdens de zwemles. Bij de kassa ligt een vragenformulier. Er wordt dan op een rustig moment contact met u opgenomen.

Voor andere zaken dient u zich te richten tot de chef van het zwembad of de caissière.
Kleedt uw kind na de zwemles lekker warm aan; gebruik hiervoor de familieruimtes, deze zijn nl. warmer. Denkt u ook aan warme sokken en als het fris is aan een muts of iets dergelijks. De conditie van uw kind is voor ons allen van belang.

Voor alle gebouwen en ruimtes op het zwembad geldt een rookverbod.

 

Betaling  zwemles:

De betaling van de zwemlessen is verdeeld in periodes van 6 weken. Voor de opleidingen ABC en Vaardigheden kunt u kiezen voor 2 of 3 keer zwemles per week. Elke week wordt een compensatieles aangeboden. Er wordt geen rekening gehouden met vakanties e.d. Daar dienen de compensatie lessen voor. U krijgt geen verzoek om te betalen. De data worden bij de kassa aangegeven. U dient er zelf zorg voor te dragen dat het lesgeld binnen 14 dagen na de startdatum van de periode is betaald. Indien u vroegtijdig stopt met het Zwem -ABC worden de compensatielessen alsnog in rekening gebracht.

 

Zwemveiligheid:

Zwembad Aquadintel streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenst gedrag en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. Als zwembad vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de klanten in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies krijgen. Hiervoor is het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar: 09002025590 De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Bij dit meldpunt kan men terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande ongewenst gedrag binnen het  zwemonderwijs.

 Tot slot:

Tijdens de grote schoolvakantie worden de lessen ’s morgens gegeven. U krijgt hier tijdig een schema van.

Voor vragen, op- of aanmerkingen kunt u  zich te richten tot het personeel.

Een leerzame periode en vooral veel zwemplezier toegewenst!